Sika Latex – vật liệu chống thấm cho vữa bê tông

    • Bao bì 25kg túi
    • Hình dang / Màu:  Xám bột
    • Thời hạn sử dụng 9 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ đúng cách nguyên bản, chưa mở và bao bì kín không bị hư hại.
    • Điều kiện bảo quản Điều kiện khô ở nhiệt độ từ + 5 ° C đến + 35 ° C.
    • Mật độ 2,09 kg / l ± 0,03 (vữa tươi)