Showing 13–24 of 36 results

Băng cản nước

Băng cản nước pvc V250

88,000

Băng cản nước

Băng cản nước pvc V300

136,000

Băng cản nước

Băng cản nước PVC V320

136,000

Màng Chống Thấm

Bạt lót hồ tôm cá

50,000

Màng Chống Thấm

Chống thấm Maxbond 1211

645,000

Khớp Nối PVC

Khớp Nối PVC KN92

57,000

Khớp Nối PVC

Khớp nối VKN 15

57,000

Màng Chống Thấm

Màng Chống Thấm HDPE

31,800

Màng Chống Thấm

Màng chống thấm Idropol 3mm

685,000
1,340,000
13,566

Màng Chống Thấm

Màng phủ nông nghiệp

299,000